Prostredie

Horehronie (Horehronský región cestovného ruchu alebo Horné Pohronie) je slovenský región a región cestovného ruchu rozprestierajúci sa na hornom toku rieky Hron, na území okresov Banská Bystrica a Brezno. Zo severnej strany región ohraničuje hrebeň Nízkych Tatier, z juhu pohoria Muránska planinaVeporské vrchy a Poľana.

Horehronie je jednou z najmalebnejších častí Slovenska a to z dôvodu rozmanitosti prírodných krás, bohatou kultúrou a tradíciami.